To my

Nasza misja
  • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
  • Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
  • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
  • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
  • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań przygotowanie merytorycznie i metodycznie. Poszukują
    innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
  • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
  • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
  • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

Historia

Przedszkole w Śmiglu rozpoczęło działalność po wojnie 15 czerwca 1945r. W owych latach prowadzone było przez siostry zakonne. Kierowniczką w roku 1945 była siostra Walburga Temptewiczówna, w latach 1946-1949 siostra Modesta Słowacka, a w roku 1950 Helena Kostańska. Z dniem 1.10.1949r. przedszkole zostało “upublicznione”. Od dnia 1 stycznia 1994 roku przedszkole nosi nazwę Przedszkole Samorządowe w Śmiglu.

Kierownicy i dyrektorzy przedszkola:

1945 – 1946 siostra Walburga Temptewiczówna
1946 – 1949 siostra Modesta Słowacka 1949 – 1950 Maria Czerwińska 1950 – 1958 Helena Kostańska ( od 1957 Stefaniak) 1958 – 1961 Danuta Górna ( zd. Palitowska) 1961 – 1976 Janina Rzymska 1976 – 1991 Wanda Juszczak 1991 – 2007 Elżbieta Cieśla 2007 – obecnie   Kamila Grocka 2020 – dyrektor Kamila Grocka, wicedyrektor Elżbieta Kiąca

Dlaczego my?

Dlaczego my?

Kadra została dobrana pod kątem podejścia do dzieci, umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych. Najważniejszym elementem w doborze pedagogów jest dla nas pasja do wykonywanego zawodu, do pracy z dziećmi.

Jesteśmy blisko z dzieckiem

Opiekunowie są wrażliwi na potrzeby i emocje dziecka. Pomagamy zrozumieć emocje oraz uporać się z nimi dzięki czemu uczymy zasad społecznego funkcjonowania.

Nowoczesne podejście

Nauczyciele korzystają ze sprawdzonych programów nauczania i systematycznie wzbogacają zasób wiedzy. Po to by dzieci z radością przekraczały progi naszego przedszkola każdego dnia.

Przyjazne wnętrza

Nasze sale są przestronne, bezpieczne i kolorowe. Wszystkie te elementy maja na celu stworzenie przyjaznego środowiska do zabawy, nauki i pobudzenia pozytywnych emocji.

Wirtualny spacer w przedszkolu

Wirtualny spacer to interaktywna prezentacja wnętrza. Wykonując ruchy myszką możesz rozejrzeć się w dowolnym kierunku, zmienić widok czy przybliżyć wybrany przez siebie element! Sterowanie może odbywać się również za pomocą klawiatury. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnej wyprawie!