Deklaracja dostępności

RAPORT Z AUDYTU DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSZKOLA W ŚMIGLU – CZYTAJ

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNEJ  POBIERZ

Deklaracja dostępności

Przedszkole w Śmiglu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 848) o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w  sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w Śmiglu – http://przedszkole-smigiel.pl 

– data publikacji strony internetowej: 21-11-2003 

– data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.05.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Status pod względem zgodności z ustawą

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-28 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 
 • Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
– nawigację klawiaturą
– odczytywanie głosowe tekstów
– zmianę kontrastu
– podświetlenie linków
– powiększenie tekstu
– zwiększenie odstępów
– zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
– powiększenie kursora
– nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Kiąca 
 • E-mail: sekretariat@przedszkole.smigiel.pl 
 • Telefon: 65 5180 109 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę u  Dyrektora Przedszkola w Śmiglu 

Adres: Al. Bohaterów 7, 64-030 Śmigiel 

E-mail: dyrektor@przedszkole.smigiel.pl  

Telefon: 65 5180 109 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole w Śmiglu mieści się w trzech budynkach zlokalizowanych pod różnymi adresami: Przedszkole przy Alei Bohaterów 7 w Śmiglu, 

Przedszkole przy ulicy Leszczyńskiej 13 w Śmiglu, 

Przedszkole w Żegrówku, przy ulicy Śmigielskiej 1.

pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

W przedszkolu przy Alei Bohaterów mieści się siedziba przedszkola. Budynek ze względu na  oddaną w 2020 roku dobudowę, jest przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami.  Pozostałe budynki nie są. Interesanci są obsługiwani tylko w przedszkolu przy Alei  Bohaterów. 

Przedszkole umożliwia wstęp do wszystkich budynków osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Przedszkole z siedzibą przy Alei Bohaterów 

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 550 m. Stacja kolejowa Stare  Bojanowo znajduje się w odległości 6 km.

Tuż przy przedszkolu znajduje się ogólnodostępny parking miejski. Brak wyznaczonych miejsc  dla osób z niepełnosprawnością. Opiekunowie osób ze szczególnymi potrzebami mogą  skorzystać z parkingu znajdującego się na ogrodzonym terenie przedszkola, tuż przed  wejściem do budynku. 

Wejście główne prowadzi do nowo wybudowanej części. Przed drzwiami zamontowano  podjazd.  

Pomieszczenia administracyjne, w tym również sekretariat, w którym są przyjmowani  interesanci, znajdują się w nowopowstałej dobudowie, niedaleko wejścia głównego. W tej  części mieszczą się także dwie wyznaczone toalety dla osób z niepełnosprawnością – jedna  dla dzieci, druga dla osób dorosłych. 

Szerokość korytarzy w tej części nie stanowi barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. W  przejściach brak progów.

Nowo wybudowana dobudowa jest połączona z wielokondygnacyjnym budynkiem starej  architektury, który nie jest przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku  powiększonym dla osób słabowidzących.  

Przedszkole przy ulicy Leszczyńskiej 

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 550 m. Stacja kolejowa Stare  Bojanowo znajduje się w odległości 4 km. 

Na terenie przedszkola brak parkingu dla interesantów oraz wyznaczonych miejsc dla osób z  niepełnosprawnością. Interesanci mogą zaparkować na ogólnodostępnym parkingu miejskim  znajdującym się przy przedszkolu. 

Do głównego wejścia prowadzą trzy stopnie z zamontowaną jednostronną poręczą, brak  podjazdu. 

Wewnątrz budynku, na teren przedszkola, prowadzą schody z obustronną poręczą oraz  kolejne stopnie bez poręczy, znajdujące się w przejściu do holu. Brak zastosowanych  rozwiązań, zamontowanych urządzeń pozwalających na pokonanie różnicy poziomów. Brak  toalety przystosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami. 

W przedszkolu brak pomieszczeń administracyjnych. 

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku  powiększonym dla osób słabowidzących.  

Przedszkole w Żegrówku: 

W obrębie 100 metrów od przedszkola znajduje się przystanek autobusowy. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny plac parkingowy. Brak wyznaczonego miejsca  dla osób z niepełnosprawnością.

Do głównego wejścia budynku prowadzi jeden stopień, brak pochylni. Przedszkole mieści się  na parterze. Brak toalety przystosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami. W przedszkolu brak pomieszczeń administracyjnych. 

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku  powiększonym dla osób słabowidzących.