Timeline

01.12.1959
Otrzymaliśmy radioodbiornik

Przedszkole otrzymało radioodbiornik z adapterem marki PRELUDIUM w cenie 1850,00 zł

01.10.1949
Przedszkole zostało "upublicznione"

Natomiast od dnia 1 stycznia 1994 roku przedszkole nosi nazwę Przedszkole Samorządowe w Śmiglu

05.05.1945
Przedszkole zaczęło działalność po wojnie od 15.06 1945

Miejskie Przedszkole pod wezwaniem Dzieciątka Jezus ul. Zielona (obecnie Al. Bohaterów)