Otrzymaliśmy radioodbiornik

Przedszkole otrzymało radioodbiornik z adapterem marki PRELUDIUM w cenie 1850,00 zł