Przedszkole zaczęło działalność po wojnie od 15.06 1945

Miejskie Przedszkole pod wezwaniem Dzieciątka Jezus ul. Zielona (obecnie Al. Bohaterów)