Wychowawca: Barbara Walkowiak

Stokrotki – 3,4 latki

Stokrotki – 3,4 latki
4444444444