Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

Przedszkole w Śmiglu

ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel

REGON: 000928877

INFORMACJA RODO

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

 

Informacja dotycząca wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Śmiglu.
 

Rodzice którzy korzystają ze świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (nie dotyczy zasiłku rodzinnego oraz 500+) proszę o zaznaczenie tego faktu we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (poz. 11 w „ informacje o dziecku na podstawie załączników”) i nie zgłaszanie się po zaświadczenie do OPS. Przedszkole na podstawie Państwa wniosku przekaże tę informację do OPS i otrzyma stosowne zaświadczenie.

Dyrektor Przedszkola w Śmiglu – Kamila Grocka

 

W związku z zawieszeniem zajęć w Przedszkolu w Śmiglu, w celu zminimalizowania ryzyka zarażeń koronawirusem  informuję, że wszystkie wypełnione dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola (wniosek z dopiętymi oświadczeniami) należy składać do urny znajdującej się w holu przedszkola przy ul. Leszczyńskiej 13 w godzinach od 7:00 do 15:00

Prosimy o zwrócenie uwagi na wypełnienie wszystkich wymaganych danych, podpisów obojga rodziców (jeżeli oboje sprawują opiekę nad dzieckiem)

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 655180085 lub 516 478 375
 

Dyrektor Przedszkola w Śmiglu – Kamila Grocka

 

 

 

 

 

Informujemy, że wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola otrzymają 11.03.2020 deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu

w Śmiglu. Dotyczy to także dzieci 6-letnich.

 

Natomiast wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Śmiglu na rok szkolny 2020/2021 będzie można pobierać od 18 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. ze strony internetowej lub w biurze przedszkola w budynkach: przy ul. Leszczyńskiej 13 oraz w przedszkolu w Żegrówku.

Informacja dotyczy także rodziców dzieci 6-letnich, które rozpoczną edukację przedszkolną w tzw. „zerówce”, a które wcześniej nie uczęszczały do przedszkola.

 

 

 

 

Dokumenty obowiązkowe do pobrania:

1. Wniosek

2. Karta informacyjna o dziecku

3. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

4. Informacja dotycząca danych osobowych

 

Dokumenty dodatkowe do pobrania

Pozostałe oświadczenia do wyboru w zależności od statusu rodziny:

1. Oświadczenie o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, o odroczonym              obowiązku szkolnym

2. Oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata

3. Oświadczenie o ubieganie się o przyjęcie przez rodzeństwo do tego samego przedszkola

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny

6. Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna dziecka)

7. Oświadczenie o korzystaniu z przedszkola przez rodzeństwo kandydata

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 143/20

Deklaracja

Regulamin rekrutacji do Przedszkola w Śmiglu

 

 

REKRUTACJA