Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

Przedszkole w Śmiglu

ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel

REGON: 000928877

INFORMACJA RODO

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Drodzy Rodzice!

Wszyscy wiemy, jak ważne jest zachęcanie dzieci do czytania, poznawania
i śledzenia losów bohaterów literackich oraz wprowadzanie naszych najmłodszych pociech w świat fantazji, literatury, pozytywnych emocji płynących z książek.

 

W roku szkolnym 2018-2019 grupa „Jeżyki” i „Skrzaty” przystąpiły do
 

MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO:

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”
 

Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola.Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
 

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

k) promocja przedszkola,

l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

 

W ramach projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury dzieci będą brały udział w następujących modułach:

Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna

Mały Miś uczy samodzielności

100-lecie niepodległości: „Pokaż radość Przedszkolaku”!

Kulinarne warsztaty z Małym Misiem

Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu

Kuferek Kreatywności Małego Misia

Misiowe aktywności sportowe

 

 

24 października 2018