Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

Przedszkole w Śmiglu

ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel

REGON: 000928877

INFORMACJA RODO

Kwiecień Miesiącem Autyzmu

Dzieci z zaburzeniami psychotycznymi, z depresją, stanami lękowymi, z autyzmem, Zespołem Aspergera, a także z zaburzeniami odżywiania i z problemem tików są wśród nas. Są częścią naszego społeczeństwa. Codziennie spotykamy je w przedszkolach, szkołach, na ulicy. Nie unikajmy ich! Podarujmy im szacunek, zrozumienie i podajmy przyjacielską rękę. Dla tych dzieci najważniejsze jest poczucie akceptacji i zrozumienia. Dajmy im szansę.... Dla nich znaczy to wiele...

 

Poniższy artykuł poświęcony jest zaburzeniu jakim jest autyzm. Mimo różnic występujących w danych statystycznych, można stwierdzić, że autyzm występuje częściej niż Zespół Downa, rozszczep kręgosłupa czy cukrzyca. Zgodnie z opracowaniem I. Domańskiej i M. Świerzowskiej stwierdzić można, że na 10 000 dzieci aż u 60 z nich diagnozuje się zaburzenia autystyczne.

 

Czym jest autyzm?

Autyzm to poważne zaburzenie rozwojowe związane z wrodzonymi lub nabytymi dysfunkcjami układu nerwowego, które ujawniają się do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Dzieci z autyzmem z wyglądu nie różnią się niczym od swoich rówieśników. Są tacy sami, a jednak inni, żyjący jakby we własnym świecie.

 

Przyczyny autyzmu?

Badania nad ustaleniem przyczyn występowania autyzmu ciągle trwają. Część badaczy dopatruje się przyczyn genetycznych i środowiskowych, pozostali upatrują ich w nieprawidłowym przebiegu ciąży, zakażeniu wirusami, późnym zajściem w ciążę. Jak dotąd nie stwierdzono co dokładnie wywołuje autyzm.

 

Jakie są objawy autyzmu?

Typowe objawy autyzmu mieszczą się w trzech grupach:

 • brak umiejętności komunikowania się z innymi osobami lub nieprawidłowe wyrażanie

własnych potrzeb,

 • brak lub ograniczona umiejętność tworzenia relacji z innymi ludźmi,
 • stereotypowe (schematyczne) zachowania, zainteresowania i wzorce aktywności.

 

W okresie przedszkolnym dziecko z autyzmem:

 • nie jest zainteresowane innymi dziećmi oraz nawiązywaniem z nimi kontaktów,
 • nie bierze udziału w zabawach grupowych, izoluje się,
 • nie utrzymuje kontaktu wzrokowego z rozmówcą,
 • w sytuacjach zagrożenia nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia i nie czuje strachu,
 • miewa napady śmiechu, który nie jest adekwatny do sytuacji,
 • miewa napady płaczu bez uzasadnionego powodu,
 • cierpi na nadwrażliwość lub niewrażliwość na ból,
 • nie lubi hałasu bądź nie reaguje na hałas,
 • nie mówi w ogóle lub powtarza usłyszane słowa,
 • wskazuje palcem lub posługuje się gestem zamiast słów,
 • nie potrafi sygnalizować swoich potrzeb,
 • powtarza pewne ruchy, np. machanie rękoma, stukanie palcami, wirowanie wokół własnej osi,
 • nie lubi zmian, preferuje sztywne przywiązanie do ustalonych schematów, np. stała kolejności porannych czynności, odpowiednie ułożenie przyborów w piórniku,
 • jest bardzo przywiązane do przedmiotów bez których trudno mu funkcjonować,
 • przejawia brak tzw. zabawy funkcjonalnej opartej na wyobraźni, naśladowaniu, pozorowaniu,
 • nie używa przedmiotów w celu, dla którego zostały stworzone (na przykład chwytanie i toczenie piłki, budowanie wież i mostów).

 

 

Gdzie udać się po pomoc?

W sytuacji, gdy u naszego dziecka zauważymy objawy autyzmu warto skozystać z pomocy:

- poradni dziecięcej,

- poradni psychologiczno – pedagogicznej,

- poradni zdrowia psychicznego.

 


Każdy z nas jest innyny. Tak samo jest z dziećmi autystycznymi. Niektóre, z mniejszym stopniem autyzmu mogą okazywać tylko niewielkie opóźnienie mowy i większe problemy w kontaktach ze środowiskiem. Inne mogą mieć przeciętnie lub ponadprzeciętnie rozwiniętą mowę, lecz mają kłopoty z wyobraźnią lub ze współuczestniczeniem w grze z rówieśnikami. Kolejna grupa dzieci z większym stopniem autyzmu może potrzebować pomocy w wykonywania codziennych czynności takich jak przejście przez ulice lub zrobienie zakupów.

W przeciwieństwie do ogólnej opinii, wiele dzieci i dorosłych z autyzmem utrzymuje kontakt wzrokowy, okazuje uczucia, uśmiecha się i śmieje oraz okazuje całą gamę innych emocji, ale jest to efekt terapii i ciężkiej pracy, którą wkładają zarówno oni jak i ich terapeuci.

 

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu pt. ,,Amazing things Happen”, który doskonale odzwierciedla tematyke tego artykułu

 

 

 

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg

 

Autyzm to nie choroba....to zaburzenie! Życie osób z autyzmem nie jest łatwe. Bądźmy dla nich życzliwi i wyrozumiali. Dzięki naszej pomocy i wsparciu ich życie może być pełne radości i szczęścia!

 

 

Literatura:

G. Jagielska ,,One są wśród nas. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu”.

https://integracja48.wordpress.com/2014/03/31/na-niebiesko-dla-autyzmu/

A. Umińska ,,Autyzm i Zespół Aspergera”.

 

 

 

 

 

 

12 kwietnia 2021