Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

Przedszkole w Śmiglu

ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel

REGON: 000928877

INFORMACJA RODO

Dziecko w świecie multimediów

    Urządzenia mobilne i technologia informacyjna są dziś nieodłącznym elementem środowiska rozwojowego każdego dziecka. Dzieci interesują się urządzeniami mobilnymi od najmłodszych lat. Wykorzystując ich naturalną ciekawość można wspierać ich zdolności poznawcze, rozwój intelektualny, emocjonalny i motoryczny, a przy tym czuwać nad odpowiedzialnym korzystaniem z tego typu narzędzi. Mimo niewątpliwych zalet nowoczesnych rozwiązań technologicznych nie wolno zapominać o zagrożeniach jakie niosą. Wynikają one głównie z niewłaściwego lub nadmiernego ich użytkowania. Należy zawsze mieć na uwadze, że czas jaki dziecko poświęci urządzeniu jednocześnie zmniejsza ilość czasu, który mogłoby spędzić na innych czynnościach.

 

   Dostęp do technologii mobilnych to trend ogólny, korzystają z nich niemal wszyscy, bez względu na wiek, płeć, status społeczny czy zawodowy. Kontakt z nimi mają coraz młodsze dzieci. Korzystanie z takich urządzeń niesie jednak szereg zagrożeń dla rozwoju dzieci, przyczyniając się do licznych zaburzeń w rozwoju fizycznym, emocjonalnym i poznawczym.

 

 • Spadek wrażliwości. Przemoc medialna może wywołać wrażenie, że agresja i akty przemocy są czymś powszechnym i akceptowanym. Dzieci przestają odczuwać empatię, widząc cierpienia innych osób.
   

 • Działanie naśladowcze. Dzieci naśladują to, co widzą w mediach. Jeśli telewizyjni bohaterowie rozwiązują problemy, stosując przemoc, tak samo mogą postępować dzieci. Przemoc w mediach uczy dzieci, że wszelkie nieporozumienia można rozwiązywać za pomocą siły. Dzieci, które oglądają programy przesiąknięte agresją, znacznie częściej się kłócą, okazują nieposłuszeństwo i biją swoich kolegów.
   

 • Nadmierny strach. Media mogą ukształtować u dzieci obraz rzeczywistości. Częste oglądanie przemocy powoduje, że dzieci widzą świat jako wrogie i niebezpieczne miejsce.

 

 

Rodzicu, pamiętaj!
 

 • Unikaj korzystania z multimediów jako tła dla innych czynności. Nie przyzwyczajaj dzieci np. do ciągłego szumu włączonego telewizora. Jeśli zauważysz, że maluch przestał aktywnie korzystać z jakiegoś urządzenia, wyłącz je.
   

 • Jeśli twoje dziecko ma w swoim pokoju dostęp do urządzeń takich jak komputer, telewizor, konsola czy smartfon, będzie ich używać częściej i dłużej. Zastanów się, czy nie lepiej byłoby, gdyby pokój dziecięcy pozostał przestrzenią wolną od mediów.
   

 • Zapewnij pociechę, że w razie jakichkolwiek problemów i pytań dotyczących multimediów może zawsze na ciebie liczyć. Dzięki temu krok po kroku wprowadzisz dziecko w świat bezpiecznego Internetu.
   

 • Dostosuj oprogramowania i aplikacje, z których korzysta dziecko. Powinny one być pozbawione agresywnych i innych niewłaściwych treści.

 

Przy odpowiedniej kontroli ze strony dorosłych urządzenia te mogą jednak wzbogacać proces rozwoju i edukacji dzieci.

 

29 lutego 2020