Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

Przedszkole w Śmiglu

ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel

REGON: 000928877

INFORMACJA RODO

Drodzy rodzice....

 

 

We wtorek 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny

Ten nowy rok szkolny będzie wymagał od nas szczególnej uwagi, odpowiedzialności i czujności. Dlatego proszę wszystkich rodziców o zrozumienie i wsparcie działań przedszkola.

 

Ze względu na specyficzną sytuację związaną z epidemią koronawirusa podjęto następujące ustalenia organizacyjne:

 

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci (bez podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, biegunki, wysypki).
 2. Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godziny 8:15. Od godziny 8:15 przedszkole będzie zamknięte i dokonywana będzie dezynfekcja szatni i ciągów komunikacyjnych.
 3. Dzieci przyprowadzane i odbierane z przedszkola mogą być wyłącznie przez jedną dorosłą i zdrową osobę.
 4. Rodzice zachowują dystans w stosunku do pracowników przedszkola i innych oczekujących rodziców, min. 1,5 metra.
 5. Podczas przyprowadzania dziecka rodzic:

- Al. Bohaterów 7 – wchodzi na korytarz, dezynfekuje ręce, odbija kartę obecności i przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola

ul. Leszczyńska 13- wchodzi na korytarz przy głównym wejściu, , dezynfekuje ręce, odbija kartę obecności i przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola

Żegrówko – wchodzi na korytarz przy głównym wejściu, dezynfekuje ręce, odbija kartę i przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola.

 1. Podczas odbioru dziecka Rodzic :

- Al. Bohaterów 7- dezynfekuje ręce, przywołuje dziecko poprzez wideofon, odbija kartę obecności i czeka na dziecko, które przyprowadzi pracownik przedszkola

- ul. Leszczyńska 13 – przywołuje dziecko poprzez wideofon, dezynfekuje ręce, odbija kartę obecności i czeka na dziecko, które przyprowadzi pracownik przedszkola

- Żegrówko- zawiadamia przybycie dzwonkiem, i czeka na pracownika przedszkola, dezynfekuje ręce, odbija kartę obecności.

 1. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury swojego dziecka termometrem w przypadku zaistnienia takiej konieczności (wystąpienia objawów chorobowych).
 2. Po odebraniu dziecka Rodzic wraz z dzieckiem niezwłocznie opuszcza teren przedszkolny.
 3. Dziecko nie może zabierać do przedszkola żadnych zabawek, plecaków i innych przedmiotów.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 5. Rodzic zobowiązany jest współpracować z przedszkolem w zakresie kształcenia nawyków higienicznych (zasłanianie twarzy podczas kaszlu i kichania, dokładnego mycia rąk).
 6. Kontakt z wychowawcą i dyrektorem przedszkola odbywa się poprzez sms, e-mail lub droga telefoniczną.
 7. Wszystkie ważne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej, Facebooku przedszkola oraz przekazane na pierwszym zebraniu z rodzicami ( obecność obowiązkowa
 8. Wszelką dokumentację prosimy o pozostawienie w przygotowanych pojemnikach.
 9. Dzieci dojeżdżające autobusem zobowiązane są do zakładania maseczki podczas jazdy.
 10. Wewnętrzne parkingi znajdujące się przy budynku ul. Leszczyńska 13 i Bohaterów 7 są przeznaczone wyłącznie dla pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci o szczególnych potrzebach.

 

Rodzicu rozmawiaj z dzieckiem na temat konieczności zachowania ostrożności, nie strasz, nie panikuj, nie uzewnętrzniaj swych obaw w obecności dziecka. Pobaw się z dzieckiem w prawidłowe mycie rąk i wpajaj nawyk częstego mycia rąk.

Wszyscy pracownicy przedszkola dołożą wszelkich starań, aby w tym trudnym czasie Państwa dzieci były bezpieczne i cieszyły się wspaniałym dzieciństwem.

 

Prosimy Rodziców i sprawne opuszczanie terenu przedszkola

 

Dyrektor Przedszkola w Śmiglu

Kamila Grocka

 

 

Kontakt:

 

Dyrektor: 516 478 375

 

Sekretariat: 655180109

 

poczta: przedszkole_smigiel@poczta.onet.pl

 

15 września 2020