Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne

Informujemy, że od września 2017 r. nasze przedszkole kontynuuje innowacje organizacyjną pt: ,,Kształtowanie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności dzieci w wieku przedszkolnym w oparciu o Koncepcję Planu daltońskiego”

Codzienna praca przedszkola oparta jest na ramowym programie dnia, zgodnie z którym podejmujemy kolejnej czynności każdego dnia.
W naszym przedszkolu realizujemy przygotowane przez doświadczonych pedagogów programy nauczania dostosowane do wieku i rozwoju dzieci.
W naszym przedszkolu, obok zajęć programowych, realizowany jest szereg innych zajęć
Kształtujemy samodzielność, współprace i odpowiedzialności dzieci.

Apply Letter for Admission to Primary School

We welcome parents and their beloved kids to join our team and start education in Kiddlez!