Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

Przedszkole w Śmiglu

ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel

REGON: 000928877

INFORMACJA RODO

,,Amazing things Happen”

One są wśród nas...

 

Dzieci z zaburzeniami psychotycznymi, z depresją, stanami lękowymi, z autyzmem, zespołem Aspergera, a także z zaburzeniami odżywiania i z problemem tików są wśród nas. Są częścią naszego społeczeństwa. Codziennie spotykamy je w przedszkolach, szkołach, na ulicy. Nie unikajmy ich! Podarujmy im szacunek, zrozumienie i podajmy przyjacielską rękę. Dla tych dzieci najważniejsze jest poczucie akceptacji i zrozumienia. Dajmy im szansę....Dla nich znaczy to wiele...

 

 

Poniższy artykuł poświęcony jest zaburzeniu jakim jest autyzm. Mimo różnic występujących w danych statystycznych, można stwierdzić, że autyzm występuje częściej niż Zespół Downa, rozszczep kręgosłupa czy cukrzyca. Zgodnie z opracowaniem I. Domańskiej i M. Świerzowskiej stwierdzić można, że na 10 000 dzieci aż u 60 z nich diagnozuje się zaburzenia autystyczne.

 

Czym jest autyzm?

Autyzm to poważne zaburzenie rozwojowe związane z wrodzonymi lub nabytymi dysfunkcjami układu nerwowego, które ujawniają się do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Dzieci z autyzmem z wyglądu nie różnią się niczym od swoich rówieśników. Są tacy sami, a jednak inni, żyjący jakby we własnym świecie.

 

Przyczyny autyzmu?

Badania nad ustaleniem przyczyn występowania autyzmu ciągle trwają. Część badaczy dopatruje się przyczyn genetycznych i środowiskowych, pozostali upatrują ich w nieprawidłowym przebiegu ciąży, zakażeniu wirusami, późnym zajściem w ciążę. Jak dotąd nie stwierdzono co dokładnie wywołuje autyzm.

 

Jakie są objawy autyzmu?

Typowe objawy autyzmu mieszczą się w trzech grupach:

 • brak umiejętności komunikowania się z innymi osobami lub nieprawidłowe wyrażanie

  własnych potrzeb,

 • brak lub ograniczona umiejętność tworzenia relacji z innymi ludźmi,

 • stereotypowe (schematyczne) zachowania, zainteresowania i wzorce aktywności.

 

Jak zachowuje się dziecko z autyzmem

Dzieci autystyczne rozwijają się prawidłowo aż do 24-30 miesiąca. Później rodzice mogą zauważyć pierwsze objawy autyzmu takie jak: opóźnienie w mowie lub jej zanik, utrudniony kontakt wzrokowy z dzieckiem a także nietypowe zachowania podczas zabawy. Zdarza się, iż już w pierwszym roku życia można zaobserwować wczesne symptomy autyzmu takie jak: nietypowy kontakt wzrokowy (niemowlę nie patrzy na rodzica), brak lub ograniczone zainteresowanie ludźmi (częściej obserwuje przedmioty niż ludzi), nietypowa mimika twarzy (nie odpowiada uśmiechem na uśmiech rodzica), brak reakcji na własne imię, brak wskazywania palcem na interesujące dziecko przedmioty, nietypowe reakcje na kierowane do dziecka komunikaty.

 

Ważne, aby nie bagatelizować pierwszych objawów autyzmu. Im wcześniej dziecko zostanie zdiagnozowane, tym wcześniej otrzyma pomoc!

 

Gdzie udać się po pomoc?

W sytuacji, gdy u naszego dziecka zauważymy objawy autyzmu warto skorzystać z pomocy:

- poradni dziecięcej,

- poradni psychologiczno – pedagogicznej,

- poradni zdrowia psychicznego.

 

W okresie przedszkolnym dziecko z autyzmem:

 • nie jest zainteresowane innymi dziećmi oraz nawiązywaniem z nimi kontaktów,

 • nie bierze udziału w zabawach grupowych, izoluje się,

 • nie utrzymuje kontaktu wzrokowego z rozmówcą,

 • w sytuacjach zagrożenia nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia i nie czuje strachu,

 • miewa napady śmiechu, który nie jest adekwatny do sytuacji,

 • miewa napady płaczu bez uzasadnionego powodu,

 • cierpi na nadwrażliwość lub niewrażliwość na ból,

 • nie lubi hałasu bądź nie reaguje na hałas,

 • nie mówi w ogóle lub powtarza usłyszane słowa,

 • wskazuje palcem lub posługuje się gestem zamiast słów,

 • nie potrafi sygnalizować swoich potrzeb,

 • powtarza pewne ruchy, np. machanie rękoma, stukanie palcami, wirowanie wokół własnej osi,

 • nie lubi zmian, preferuje sztywne przywiązanie do ustalonych schematów, np. stała kolejność porannych czynności, odpowiednie ułożenie przyborów w piórniku,

 • jest bardzo przywiązane do przedmiotów bez których trudno mu funkcjonować,

 • przejawia brak tzw. zabawy funkcjonalnej opartej na wyobraźni, naśladowaniu, pozorowaniu,

 • nie używa przedmiotów w celu, dla którego zostały stworzone (na przykład chwytanie i toczenie piłki, budowanie wież i mostów).

Każdy z nas jest inny. Tak samo jest z dziećmi autystycznymi. Niektóre, z mniejszym stopniem autyzmu mogą okazywać tylko niewielkie opóźnienie mowy i większe problemy w kontaktach ze środowiskiem. Inne mogą mieć przeciętnie lub ponadprzeciętnie rozwiniętą mowę, lecz mają kłopoty z wyobraźnią lub ze współuczestniczeniem w grze z rówieśnikami. Kolejna grupa dzieci z większym stopniem autyzmu może potrzebować pomocy w wykonywania codziennych czynności takich jak przejście przez ulice lub zrobienie zakupów.

W przeciwieństwie do ogólnej opinii, wiele dzieci i dorosłych z autyzmem utrzymuje kontakt wzrokowy, okazuje uczucia, uśmiecha się i śmieje oraz okazuje całą gamę innych emocji, ale jest to efekt terapii i ciężkiej pracy, którą wkładają zarówno oni jak i ich terapeuci. 

 

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu pt. ,,Amazing things Happen”, który doskonale odzwierciedla tematykę tego artykułu

 

 

Autyzm to nie choroba....to zaburzenie! Życie osób z autyzmem nie jest łatwe. Bądźmy dla nich życzliwi i wyrozumiali. Dzięki naszej pomocy i wsparciu ich życie może być pełne radości i szczęścia!

 

Opracowała: A. Jagodzik

 

Literatura:

G. Jagielska ,,One są wśród nas. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu”.

A. Umińska ,,Autyzm i Zespół Aspergera”.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg

 

08 grudnia 2018